08 Sydfyn

Tilbage til Liste over landsdele

Brahetrolleborg kirke (Sallinge hr.)

Bregninge kirke (Sunds hr.)

Bregninge kirke (Ærø hr.)

Brudager kirke (Gudme hr.)

Diernæs kirke (Sallinge hr.)

Egense kirke (Sunds hr.)

Ellested kirke (Vindinge hr.)

Ellinge kirke (Vindinge hr.)

Flødstrup kirke (Vindinge hr.)

Fåborg kirke (Sallinge hr.)

Gislev kirke (Gudme hr.)

Gudbjerg kirke (Gudme hr.)

Gudme kirke (Gudme hr.)

Herrested kirke (Vindinge hr.)

Herringe kirke (Sallinge hr.)

Hesselager kirke (Gudme hr.)

Hillerslev kirke (Sallinge hr.)

Horne kirke (Sallinge hr.)

Hov kirke (Langelands Nørre hr.)

Humble kirke (Langelands Sønder hr.)

Hundstrup kirke (Sallinge hr.)

Jordløse kirke (Sallinge hr.)

Kirkeby kirke (Sunds hr.)

Kullerup kirke (Vindinge hr.)

Kværndrup kirke (Sunds hr.)

Landet kirke (Sunds hr.)

Langå kirke (Gudme hr.)

Magleby kirke (Langelands Sønder hr.)

Marstal kirke (Ærø hr.)

Nyborg kirke (Vindinge hr.)

Ollerup kirke (Sunds hr.)

Oure kirke (Gudme hr.)

Refsvindinge kirke (Vindinge hr.)

Ringe kirke (Gudme hr.)

Rise kirke (Ærø hr.)

Ryslinge kirke (Gudme hr.)

Sandholt-Lyndelse kirke (Sallinge hr.)

Skellerup kirke (Vindinge hr.)

Skårup kirke (Sunds hr.)

Stenstrup kirke (Sunds hr.)

Stoense kirke (Langelands Nørre hr.)

Svendborg Sankt Nikolai kirke (Sunds hr.)

Svendborg Vor Frue kirke (Sunds hr.)

Svindinge kirke (Gudme hr.)

Sønder Broby kirke (Sallinge hr.)

Sørup kirke (Sunds hr.)

Tullebølle kirke (Langelands Nørre hr.)

Tved kirke (Sunds hr.)

Vester Hæsinge kirke (Sallinge hr.)

Ærøskøbing kirke (Ærø hr.)

Øster Hæsinge kirke (Sallinge hr.)

Øster Skerninge kirke (Sunds hr.)

Åstrup kirke (Sallinge hr.)

Opdateret d. 18.2.2009