Brønshøj kirke

Tilbage til Liste over kirke

Brønshøj kirke

Billedserie

Liste over billeder

Brønshøj kirke

Københavns stad, Nordvestre provsti, Helsingør stift. Nordsjælland og Hornsherred. Kirken regnes for Københavns ældste bygning og har i middelalderen været viet til Sankt Laurentius. Den nævnes første gang i 1186 og Absalon anses for kirkens bygherre. Det romanske kor og skib er opført af kridtstenskvadre. Skibets ret korte flankemure er leddelt af lisener, der bærer rundbuefriser. På koret ses rundbuefriser men uden lisener. Norddøren er i behold, men tilmuret. I slutningen af 1400-tallet blev tårnet opført af munkesten. Kirken blev hårdt restaureret i 1892 ved arkitekt J. D. Herholdt, ved den lejlighed blev våbenhuset opført og østgavlens to rundbuevinduer genåbnet. Fra våbenhusets loft ses et romansk vindue og spor af den oprindelige sydportal. I 1942 gennemgik kirken atter en større istandsættelse, sakristiet mod nord blev opført, de romanske vinduer mod nord blev genåbnet og skibet blev forsynet med svære stræbepiller. På kirkegården er opstillet et romansk vievandskar.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Brønshøj kirke

Kor og skib fik indbygget krydshvælv i 1300-tallet. Altertavlen er fra o.1600, vingerne er oprindelige men topstykket er fra 1679 og er skåret af Lorenz Jørgensen, i det firdelte felt står nadverordene. Den romanske granitfont er af Roskildetypen. Prædikestolen er skåret af Lorenz Jørgensen og bærer årstallet 1678 samt på rygskjoldet navnetræk og våben for biskop Hans Bagger og hustru Margareta Schumacher (søster til Griffenfeld). Bag rygskjoldet er bevaret kalkmalet rankeslyng, som ikke har været overkalket og står fint i farven. I koret er opstillet en gravsten over præsten Kristen Mortensen. I korbuens nordvange er indsat et alabastrelief i renæssancestil, relieffet fremstiller muligvis Paulus. På skibets nordvæg ses et relief af Gunnar Hansen fra 1971. Ved syddøren er opsat et relief af Gunnar Hansen, som kirken har modtaget som gave af arkitekt Aage Herløws familie, efter dennes død, Aage Herløw stod for restaureringen af Brønshøj kirke i 1975 og modtog relieffet som gave fra Gunnar Hansen.

På triumfvæggen over hvælvet ses rester af kalkmalerier, som muligvis kan stamme fra kirkens opførelse i 1186. På selve triumfvæggen mod syd ses et par glorificerede figurer, på skibets sydmur mod øst ses rester af en bort og på skibets nordmur mod øst ses en stjerne. Kalkmalerierne blev fundet ved en restaurering i 1975.

Den romanske granitfont har tovsnoning under kummens mundingsrand. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Roskildetypen - Roskildegruppen.