Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra øst

Skibets nordmur

Nordportal

Kirkens loft over hvælvet, triumfvæggen mod syd

Kirkens loft over hvælvet, skibets sydmur mod øst

Skibet set mod øst

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Prædikestol med rygskjoldet fjernet

Kalkmalet udsmykning bag prædikestolens rygskjold

Relief af Gunner Hansen på skibets nordvæg

Døbefont