Vorde kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vorde kirke

Vorde kirke

Nørlyng hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over hulkantsokkel. Midt på skibets nordmur har man fundet rester af en dør, hvilket kunne tyde på, at kirken har været i brug inden skibet blev endeligt færdigbygget. Begge de normale døre er bevaret, den tilmurede norddør står som indvendig niche, syddøren er stadig i brug. To oprindelige vinduer ses i tilmuret tilstand. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. Våbenhusets gavltrekant har en korsblænding med korsede arme. Kirken blev istandsat i 1938.

Skibet set mod øst

Korbue

Korbuekragsten mod nord

Døbefont

Mellem skibet og våbenhuset sidder en dørfløj fra 1623. Kor og skib har bjælkelofter. Korbuen står med profilerede, omløbende kragbånd, som på de lodrette flader har lindorme i relief. Altertavlen er fra begyndelsen af 1600-tallet og er købt fra Gråbrødre kirke i Viborg i 1813. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet. På skibets nordvæg hænger et epitafium over Anders Christensen fra Lundsgård (død 1661) og hustru med portrætmaleri.

Den romanske font har liljeornamenter på kummen og svarer til fonten i Fiskbæk. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Fire profilløver.