Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Sakristiet set fra syd

Koret set fra øst

Skibets vestgavl

Gåsetårnet set fra kirken

Skibet set mod øst

Korgitter (1)

Korgitter (2)

Korgitter (3)

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Prædikestol

Gravsten over sognepræst Jacob Brun

Stolegavl med våben for Karen Banner

Stolegavl med våben for Henrik Lykke

Maria-tavle

Korhvælv, Bebudelsen

Korhvælv, Besøgelsen

Korhvælv, Fødslen

Korhvælv, Fremstillingen i templet

Korhvælv, Kongernes tilbedelse

Korhvælv, Stifterindskrift

Korhvælv, Jeppe murer

Triumfvæg