Niels Larsen Stevns

Tilbage til Hovedside

Niels Larsen Stevns (1864-1941)

Han fik sin første uddannelse på Lyderslev Husflidsskole (1881) og Ulsø skole for husflidslærere (1882). På Vallekilde Folkehøjskole fik han undervisning hos Ernst Trier (1883-84) og på Teknisk skole hos Holger Grønvold (1884-86). Han gik i malerlære hos Lund-Hansen (1884-87) og fulgte undervisningen hos Adolph Kittendorff på Kunstakademiet i København (1886-87). Desuden har han modtaget privat undervisning hos Axel Hou (1888) og på Zahrtmanns skole (1888-97). Han har assisteret for Joakim Skovgaard, Niels Skovgaard og Lorenz Frølich i perioden 1888-1913.

Niels Larsen Stevns lærte tidligt at snitte i træ. Under et ophold på Vallekilde Højskole fik han en anbefaling fra forstanderen Ernst Trier til arkitekten P.V. Jensen-Klint. Han kom således i forbindelse med det grundtvigianske miljø i hovedstaden, hvor han ikke trivedes på Akademiet og søgte i stedet på Zahrtmanns Skole. På skolen traf han Joakim Skovgaard, som fik afgørende betydning for hans videre udvikling. Skovgaard benyttede ham i starten som billedskærer og i 1896 knyttede han ham fast til sig som assistent ved udsmykningen af Viborg Domkirke. Larsen Stevns havde sine egne ideer om et tidssvarende, kristent maleri, som han demonstrerede, da han fik bestilling på en altertavle i 1905. Altertavlen blev forkastet men var den første i rækken af 8 store, bibelske kompositioner. Siden fik Larsen Stevns flere selvstændige opgaver inden for kirkekunsten.

Kirkeudsmykninger: Viborg Domkirke Totaludsmykninge af kirken Joakim Skovgaard s.m. Niels Larsen Stevns, Johan Mielche, Rud. Petersen, Arne Lofthus, Viggo Madsen, Th. Bindesbøll m.fl. (1897- 1906) Immanuelskirken træskærerarbejde til altertavlen (1906); Vodskov kirke apsisfreske medhjælper til Rud-Petersen (1906) Svingelbjerg kirke (Rinds hr.) kalkmalerier i korhvælv efter tegninger af J.Skovgaard (1911), Herning kirke ramme til altertavle (1915) Viuf kirke maleri i gammel altertavle (1916), Vrensted kirke altertavle (1918) fresko over syddør (1922) Bredstrup kirke (Elbo hr.) altertavle (1919), Hvam kirke (Rinds hr.) altertavle (1920), Grevinge kirke kalkmalerier på østvæg (1924), Ballum kirke (Tønder-Højer-Lø hr.) altertavle (1926), Ranum kirke (Slet hr.) kalkmalerier på østvæg (1926), Helligåndshuset, Slagelse (1938). Hersom kirke (Rinds hr.) altertavle (kopi efter J.Skovgaard), Tim kirke (Hind hr.) maleri i prædikestolens felter.

På Kastrupgårdsamlingen kan man frem til 10.december se en udstilling om Niels Larsen Stevns religiøse kunst. I forbindelse med udstillingen har Mikael Wivel udgivet bogen Niels Larsen Stevns og Verdens lys (Thanning og Appel, 2006 ISBN 87-91691-04-4/87-413-6487-2). Tryk på nedenstående link og læs mere om udstillingen.

Kastrupgårdsamlingen