Vindblæs kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vindblæs kirke

Vindblæs kirke

Gjerlev hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Ifølge sagn og legender var det ved Vindblæs kirke, at heksene samledes på deres vej til Hekkenfeld på Sankt Hans aften. Kor og skib er opført i romansk tid af veltilhugne granitkvadre over attisk profileret sokkel, hvis nederste rundstav afbrydes midt på koret af hoved og hale af en slange, hvilket kunne fortolkes som Midgårdsormen, der omslutter kirken. Murværket står bevaret i fuld højde med enkel gesims.

Korets syddør står tilmuret med reliefprydet tympanon og karmsten. I tympanonfeltet ses drage og løve omkring Livets træ, i den ydre bort ses et mandshoved mellem to drager. Tympanonen hviler på karmsten, hvor to dyr med fuglenæb er stillet over for korslam og løve. På karmens indersider ses løver mod øst og mod vest en ringkæde med hjerteformede led. Begge skibets portaler er bevaret. Nordportalen er tilmuret og har rundbuestik på profilerede kragsten. Sydportalen er i brug og har glat tympanon. I sydportalens karmsten er indristet et kors og et svastika over en figur, bag hvilken man skimter en hammer, der tolkes som attribut for Thor. I korets sydmur er indsat et par kvadre med dyrefigurer. Tårnet og våbenhuset er opført i sengotisk tid. Kirken blev istandsat 1886 og 1899. Den seneste restaurering fandt sted i 2001.

Korets sydportal

Korets sydportal

Skibet set mod øst

Døbefont

Den noget omsatte korbue har skråkantprofilerede kragsten og skråkantsokkel. I sengotisk tid har kor og skib fået indbygget krydshvælv. Altertavlen er fra 1747, maleriet fra 1800-tallet er signeret J. Lægum. Prædikestolen i renæssance blev stafferet i 1723 og siden malet over flere gange, i 1990 blev den ført tilbage til stafferingen fra 1723. Orglet er fra 1897.

Den romanske granitfont har store, buklede bægerblade på kummen (Mackeprang 199-200). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Himmerland.