Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Sydportal (1)

Sydportal (2)

Reliefkvader i tårnets murværk

Korets sydøsthjørne

Østgavl

Nordportal (1)

Nordportal (2)

Nordportal (3)

Romansk grav på kirkegården (1)

Romansk grav på kirkegården (2)

Romansk grav på kirkegården (3)

Skibet set mod øst

Altertavle

Korhvælv (1)

Korhvælv (2)

Korhvælv (3)

Epitafium over Niels Skeel (1)

Epitafium over Niels Skeel (2)

Epitafium over Niels Skeel (3)

Epitafium over Niels Skeel (4)

Epitafium over Niels Skeel (5)

Epitafium over Niels Skeel (6)

Epitafium over Niels Skeel (7)

Epitafium over Niels Skeel (8)

Epitafium over Niels Skeel (9)

Epitafium over Niels Skeel (10)

Epitafium over Niels Skeel (11)

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)

Døbefont (5)

Skibets 1.fag østkappe (1)

Skibets 1.fag østkappe (2)

Skibets 1.fag østkappe (3)

Skibets 1.fag nordøsthjørne

Skibets 1.fag nordkappe (1)

Skibets 1.fag nordkappe (2)

Skibets 1.fag østkappe mod syd

Skibets 1.fag sydkappe (1)

Skibets 1.fag sydkappe (2)

Skibets 1.fag sydkappe (3)

Skibets 1.fag vestkappe (1)

Skibets 1.fag vestkappe (2)

Skibets 1.fag vestkappe (3)

Skibets 2.fag østkappe (1)

Skibets 2.fag østkappe (2)

Skibets 2.fag østkappe (3)

Skibets 2.fag østkappe (4)