Vindeby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vindeby kirke

Vindeby kirke

Lollands Nørre hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Kirken var i middelalderen viet til Andreas. Kor og skib er opført i 1300-tallet af røde munkesten over profileret sokkel. Nord og syddør er tilmurede. Korets nord og sydmur har gesimsfriser, korets østgavl har savskifte og derover rundbuer. Tårnet er opført o.1505, ifølge afladsbreve fra 1501 samlede man ind til opførelse af tårnet. Våbenhuset er samtidigt med tårnet, i dag bruges det som ligkapel. Kronen ejede kirken både før og efter reformationen. I 1689 blev kirken tilskødet baroniet Vintersborg i Utterslev. I 1801 kom kirken ind under grevskabet Krenkerup ved Sakskøbing. I 1924 overgik kirken til selveje.

Skibet set mod øst

Korets nordvæg med kalkmalerier

Mannaregnen på korets nordvæg

Bebudelsen på skibets nordvæg

Døbefont

Skibet har fladt loft, koret fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid, ved den lejlighed blev korbuen gjort lavere og fladere. Altertavlen i barok dateres til 1684 og er i Henrik Werners stil, den kan minde om altertavlen i Nysted kirke. Prædikestolen dateres til 1602 og stammer formodentlig fra Abel Schrøder d.æ.'s værksted. Over korbuen hænger en nederlandsk fløjaltertavle fra o.1550.

I koret og i skibet ses kalkmalerier, som dateres til o.1400 og tillægges Tirstedsværkstedet. Udsmykningen har været i to friser, som det ses i skibet. I koret har det sengotiske hvælv dækket det meste af den øverste frise. Kalkmalerierne blev prøveafdækket i 1938. I forbindelse med en istandsættelse af kirken i 1976 blev kalkmalerierne afdækket og undersøgt. Bevaringstilstanden var imidlertid så ringe, at man overkalkede de værst medtagne og kun lod dele stå fremme. I 1979 afdækkedes kalkmalerierne over hvælvet. På korets nordvæg ses længst mod vest det nederste af en person i fodsid kjortel, dernæst ses Mannaregnen, som dog delvist dækkes af et epitafium. Over Mannaregnen ses det nederste af den øverste frise, længst mod vest ses fødder og det nederste af en stående person i lang kjortel, en person ligger på jorden foran den stående, mellem disse ses noget flammelignende, det kunne være Moses foran den brændende tornebusk, under billedet ses bogstaver.

I vinduesnichen ses øverst en medaljon, en arm holder et kors i hånden, i siderne ses fragmenter, som er svære at tolke, mod øst aner man flere personer på vej op mod medaljonen, måske er det Jakobs drøm, der i Biblia Pauperum symboliser drømmen om det genvundne Paradis beskrevet ved Abraham med sjæle i skødet, motivet mod vest er næsten forsvundet, i Biblia Pauperum sættes Jakobs drøm sammen med Jobs sønner og døtre fester, hvilket kan være tilfældet her. I Danske kalkmalerier (Nationalmuseet) tolkes denne scene som Nebukadnezers fest. I vinduesnichens top ses ikke Abraham med sjæle men Gudfader, der rækker korset ud mod vest og strækker den anden hånd ud mod øst, motivet med Abraham kunne have været i vinduet som glasmosaik. Længst mod øst i den nederste frise ses en folkemængde, måske er det dansen guldkalven.

Over hvælvet i øverste frise ses scener fra Passionen og Opstandelsen, den nederste frise viser scener fra Det gamle Testamente. Kirken har oprindelig været en hel billedbibel. Over hvælvet ses bl.a. rester af Judaskysset udført i Tirstedsværkstedets høje standard. Judas er i den grove profil, Kristus ses frontalt, Judas omklamrer Kristus mens Kristus roligt med højre hånd sætter øret på Malchus med jødehatten og staldlygte, i venstre hånd holder Kristus et rigsæble med kors, som er et kongesymbol. Over hvælvet ses desuden en kombination af Den vantro Thomas og Noli me tangere. Derudover ses scener fra Passionen, Himmelfarten, Pinseunderet og Dommedagsmajestas. I Københavns Universitets database over kalkmalerier kan man se kalkmalerierne over korets hvælv. Tryk på nedenstående link og find Vindeby kirke i Kirkeindeks, tryk derefter på Søg.

Kalkmalerier over korhvælvet

På skibets nordvæg er bevaret et stykke af de to friser. Øverst ses Skabelsen, Gudfader står i midten flankeret af dyr. Nederst ses Bebudelsen, øverst ses Gud med korsglorie, fra Gud udgår Helligåndsduen og Jesusbarnet med korsfane, strålerne fra Gud peger ned mod Maria til højre. Til venstre ses det øverste af Gabriels vinger, mellem Gabriel og Maria ses to tekstbånd.

Den senromanske kalkstensfont er et importstykke fra Gotland. På den nikantede kumme ses tvedelte bægerblade, den keglestubformede fod har fremspringende "tæer". Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Rundbuede bægerbladsfonte.