Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibet set fra syd

Sydportalens tympanon

Nordportalens tympanon

Apsis

Løver omkring kryptens vindue (1)

Løver omkring kryptens vindue (2)

Løver omkring kryptens vindue (3)

Krypten (1)

Krypten (2)

Gravkapel

Skibet set mod øst

Alter

Mindesten over Erik Klipping

Prædikestol

Skibet set mod vest

Epitafium (1)

Epitafium (2)

Epitafium (3)

Smedejernsgitter

Lygteholder

Koret set mod øst

Apsisudsmykning, Dommedag

Korets hvælv, Dommedagsengle

Korets nordvæg, Nedfarten til dødsriget

Korsskæringens hvælv, apostle og evangelister

Nordre korsarm hvælv

Nordre korsarm østvæg, Gethsemane og Nadveren

Nordre korsarm vestvæg, Indtoget i Jerusalem, Opvækkelsen af Lazarus og Jesus hos Martha og Maria

Nordre korsarm nordvæg, Jesus helbreder en lam mand

Søndre korsarm hvælv

Søndre korsarm vestvæg, Den store Nadver

Søndre korsarm østvæg, Korsfæstelsen

Søndre korsarm sydvæg, Jesus velsigner de små børn

Hovedskibets loft, Bebudelsen

Hovedskibets loft, Fødslen

Hovedskibets loft, De fire store profeter

Triforier mod nord, Tjørne og tidsel skal spire frem

Triforier mod nord, Abels gravlæggelse

Triforier mod nord, Ravnene bringer Elias føde

Triforier mod nord, Kvindens afkom skal knuse slangens hoved

Triforier mod nord, Daniel i løvekulen

Nordre sideskib vestvæg, Adam i Paradisets have

Nordre sideskib nordvæg, Uddrivelsen

Nordre sideskib nordvæg, Uddrivelsen

Nordre sideskib nordvæg, Syndfloden

Nordre sideskib nordvæg, Isak og Abraham på vej til Moriatbjerget

Nordre sideskib nordvæg, Abraham og Isak vender hjem til Sarah

Nordre sideskib nordvæg, Josef tyder Faraos drøm

Nordre sideskib nordvæg, Josef modtager sine brødre

Nordre sideskib nordvæg, Dansen om guldkalven

Nordre sideskib nordvæg, Akab og Elias i Nabots vingård

Nordre sideskib nordvæg, Elias båloffer

Søndre sideskib sydvæg, Syndefaldet

Søndre sideskib sydvæg, Kain og Abels offer og Brodermordet

Søndre sideskib sydvæg, Abraham går i forbøn for Sodoma

Søndre sideskib sydvæg, Jakobs drøm

Søndre sideskib sydvæg, Vandringen gennem havet

Søndre sideskib sydvæg, Ægypterhærens undergang

Søndre sideskib sydvæg, David fører arken til Jerusalem

Søndre sideskib sydvæg, David fører arken til Jerusalem

Søndre sideskib sydvæg, Johannes Døberen prædiker

Søndre sideskib sydvæg, Johannes Døberen halshugges

Søndre sideskib sydvæg, Salomes dans

Søndre sideskib hvælv

Søndre sideskib sydvæg, Jerusalems bymur genopbygges

Døbefont