Vester Tørslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vester Tørslev kirke

Vester Tørslev kirke

Nørhald hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af kridtkvadre uden synlig sokkel. Begge de rundbuede døre er bevaret, norddøren tilmuret, syddøren stadig i brug, enkelte romanske vinduer ses. Tårnet og våbenhuset er opført i sengotisk tid, tårnet af kampesten våbenhuset af teglsten. Våbenhusets dør sidder i spidsbuet spejl omgivet af tre cirkelblændinger. I våbenhuset står en runesten med teksten "Hala, Litus (?) søn rejste denne sten efter sin broder Asulv". Bygningen blev istandsat i 1950.

Skib set mod øst

Kalkmaleri på triumfvæggen mod syd, Mikael Dragedræber

Døbefont

Kor og skib har fladt bjælkeloft. Korbuen er bevaret med profilerede kragsten. Altertavlen i Skønvirkestil er fra o.1900. Prædikestolen er fra o.1550. Ved istandsættelsen i 1950 afdækkedes et kalkmaleri på triumfvæggen mod syd, det blev restaureret af E. Lind. Kalkmaleriet dateres til 1275-1300, motivet er Mikael Sjælevejer.

Den romanske granitfont har løver og mandsfigur på kummen (Mackeprang 221, 224). Den nævnes i Rump: Kultkar. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Himmerland-Mariager typen - To og to løver adskilte af mænd eller hoveder