Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Moderne collage på triumfvæggen mod nord

Vestpulpitur

Tårnrum med ansats til hvælv

Kalkmaleri på korets nordvæg

Tårnbuen mod nord

Døbefont