Vester Hæsinge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vester Hæsinge kirke

Vester Hæsinge kirke

Sallinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Fyn. Kirken fremtræder i sin nuværende skikkelse som en langhusbygning. Kernen er muligvis en romansk kampestenskirke, men ingen oprindelige enkeltheder er synlige. I slutningen af middelalderen er den romanske kirke blevet ændret til en langhusbygning opført af rå kampesten. Tårnet er formodentlig opført nogenlunde samtidig med ombygningen. Kirken blev kraftigt restaureret i slutningen af 1800-tallet.

Skib set mod øst

Altertavle af Joakim Skovgaard

Døbefont

Langhusets fire krydshvælv stammer fra ombygningen i sengotisk tid. Altertavlen er udført af Joakim Skovgaard i 1893. Prædikestolen er fra nyere tid.

Den romanske granitfont har hoveder på fodens hjørner. (Mackeprang 111). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Storebæltstypen - Nyborggruppen.