Vesterø kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vesterø kirke

Vesterø kirke

Læsø hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kor og skib er opført i 1200-tallet af gule og røde munkesten, en stor del af murværket er skalmuret i nyere tid. Et tilmuret rundbuevindue ses i østgavlen. Tårnet er opført i sengotisk tid men er blevet omdannet flere gange. Våbenhuset er opført i 1885 af F.Uldall. Bygningen blev hovedistandsat i 1947-48.

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Korhvælv østkappe, Kongernes tilbedelse

Korhvælv nordkappe, Kongernes rejse (1)

Korhvælv nordkappe, Kongernes rejse (12)

Korhvælv nordkappe, Kongernes rejse (3)

Korhvælv nordkappe vestsvikkel, Gris

Døbefont

Skibet har fladt bjælkeloft, koret har fået indbygget hvælv i sengotisk tid, korbuen er udvidet. Den trefløjede altertavle dateres til o.1475, i midterskabet ses øverst Kristus flankeret af Sankt Gertrud og Sankt Dorothea samt Sankt Barbara og Sankt Hettelus, nederst ses Maria med barn i solgissel, hun flankeres af Maria Magdalene og Johannes Døberen samt Sankt Katarina og Sankt Archelaus, Sankt Archelaus og Sankt Etherus (Hettelus) er sjældent sete bispehelgener, i fløjene ses apostle. Over den nye prædikestol hænger en himmel fra 1739. Over korbuen hænger et sengotisk krucifiks. I skibet er ophængt tre fornemme kirkeskibe. I kirken ses flere epitafier og gravsten over lokale gårdmænd og skippere.

Helgenlegender for de otte helgener i altertavlen kan læses på den norske katolske hjemmeside. Tryk på nedenstående link og søg de enkelte helgener.

Den norske katolske hjemmeside

I korhvælvet ses kalkmalerier fra begyndelsen af 1500-tallet, de tillægges Sæby-værkstedet. Kalkmalerierne blev afdækket og restaureret i 1907-8, i 1953 blev de genrestaureret af H.Borre i 1983 af K.Simonsen. I østkappen ses Kongernes tilbedelse, som er hovedmotivet, i de øvrige tre hvælvkapper ses kongernes rejse. Kongerne har hver deres hvælvkappe, hvor de rider med et følge, der nærmest ligner et jagtselskab, på fanerne står kongernes navne. I nordkappen ses Casper med sit følge, forrest rider en nar, som bruger en råber, han er skaldet og under koften ses hans bare ende. Bag Casper ses en rytter, som rider direkte mod beskueren, en dristig forkortning på denne tid. I sviklerne ses en skytte, som sigter på en hjort i den modstillede svikkel. I sviklerne ses desuden en galge med en ræv, en klokkestabel med klokke og klokkereb, en tranehals og vrængmasker samt en gris klædt ud som soldat, meget lig grisen i Nibe kirke, hvor Sæby-værkstedet også har arbejdet.

Den romanske granitfont har på kummen tovsnoet rundstav under mundingsranden og lodrette tovstave, den firkantede fod har fire arkadefelter. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.