Vester Egede kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vester Egede kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vester Egede kirke

Tybjerg hr., Præstø amt, Roskilde stift. Sydøstsjælland. Kirken er grundlagt i romansk tid men blev fuldstændig ombygget i 1876 ved arkitekt Th. Zeltner. I murværket findes dog enkelte rester fra den middelalderlige kirke, skibets sydvesthjørne er rester af murværket fra den romanske stenkirke, nordsidens to vestlige fag og tårnets underdel er rester fra gotisk tid. Lisener og rundbuefrise er fra 1876.

Skibets krydshvælv er fra ombygningen i 1876. Prædikestolen er fra 1863. Altertavlen fra 1859 indfatter en gipsmodel af Thorvaldsen Kristus-figur. På tårnrummets nordvæg ses et indvielseskors fra middelalderen.

Den romanske granitfont stammer formodentlig fra den romanske kirke, på kummen ses et relief med en kvinde, som står på hovedet mens hun dier en drage og en løve. Muligvis fremstiller det dødssynden Luxuria. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Slagelsetypen - Varianter.

I Danmarks middelalderlige døbefonte skriver Mackeprang: I et regelmæssigt formet felt på den nederste del af den glatte kumme samt på den svære vulst ses hoved og krop af en kvinde med lange svungne horn, hun er placeret med hovedet nedad og åbne skød vendt mod kummens hulning. Kvinden dies af to udyr med spidse hoveder, der som kvinden har mandelformede øjne. Det ene dyr er langstrakt og har fire fødder, det andet dyr er en vinget drage med krøllet hale, der har tvedelt spids.

Her ser vi formodentlig Luxuria (utugten), som er et ret udbredt motiv i den middelalderlige kirkekunst, motivet ses også på den gotlandske kalkstensfont i Vester Egedes nabokirke i Bråby, hvorfra "Egedemesteren" antagelig har fået idéen. Udformningen i Vester Egede er dog noget forskellig. Såvel på andre fonte som på et kalkmaleri i Birkerød kirke fra o.1350, griber kvinden med hænderne om dyrene, der begge er drager. Motivet ses også på sydportalens tympanon i Gosmer (Østjylland) og på Ålborgfonten, som opbevares på Nationalmuseet.

På fonten i Vester Egede holder Luxuria sine hænder foran sig, hvis man ellers kan tolke de underlige striber mellem dyrenes forben som hænder. Striberne skiller sig i hvert fald stærkt ud fra hovedet, der knejser stolt på den lange hals og ikke er så ringe udført. Det er uforklarligt, hvorfor den gamle stenmester har vendt op og ned på det hele, og underligt er det også, at han har valgt dette motiv som den eneste udsmykning af fonten.

Tryk på nedenstående link og læs mere om Luxuria-motivet.

Luxuria (in english)