Vester Egesborg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vester Egesborg kirke

Vester Egesborg kirke

Hammer hr., Præstø amt, Roskilde stift. Sydøstsjælland. Skibet er opført i unggotisk tid af munkesten over en fragmentarisk bevaret hulkantsokkel. De spidsbuede døre mod nord og syd anes i murværket, norddøren har været falset. Fra tårnets mellemstokværk ses skibets vestgavl med store korsblændinger. Tårnet er opført i sengotisk tid, samtidig opførtes sakristiet mod nord, koret blev helt ombygget o.1780.

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Altertavle (4)

Altertavle (5)

Altertavle (6)

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Prædikestol (3)

Stolegavle med våben

Den spidsbuede korbue er bevaret. I sengotisk tid fik skibet indbygget krydshvælv med falset gjordbue. Koret har fladt loft. Altertavlen er udført på Abel Schrøders værksted i Næstved 1650-60, i storfeltet ses Nadveren flankeret af evangelist-hermer, i sidefelterne ses Dåben, Fødslen, Korsbæringen og Gethsemane, i topstykket ses Korsfæstelsen og monogrammer for Frederik III og Sofie Amalie samt våben for Frederik Reedtz, på postamentet ses Fodvasken flankeret af Peter og Paulus, tavlen har lighed med tavlen i Vejlø kirke. Prædikestolen er udført på Abel Schrøders værksted i 1632, på kurven ses dydehermer og evangelistfigurer, på lydhimlen ses Christian IVīs monogram og våben for Frederik Reedtz. Fonten af smedejern fra 1670'erne har våben for Niels Trolle og Helle Rosenkrantz. I stoleværket ses gavle fra o.1625 med våben.

I heftet "På rejse med Abel Schrøder" (ISBN 87-88461-32-7) har Eva de la Fuente Pedersen beskrevet Abel Schrøders værker.

Frederik Reedtz var lensmand på Vordingborg og har været en betydningsfuld herremand i området med et stort antal tønder hartkorn. Ud over altertavle og prædikestol i Vester Egesborg har han også bekostet altertavle og prædikestol fra Abel Schrøders værksted i Hammer kirke (Hammer hr.). Hans våben med rødt kohoved på gul bund stammer fra en tysk indvandrerslægt, hans fars gravsten står i Hørby kirke (Tuse hr.). Se anetavle for Frederik Reedtz på siden Gravsten og epitafier, tryk på nedenstående link og søg Hammer kirke.

Gravsten og epitafier