Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibet set mod øst

Kalkmaleri i korets østhvælv

Søjle med hoved i koret

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Prædikestol (3)

Andreas-tavle

Stolegavle med anevåben

Døbefont