Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirkens nordmur

Kolonnade mod nordvest

Kirken set fra vest

Vestportal

Skibet set mod øst

Alter

Altertæppe

Korvindue mod nord

Korvindue mod nordøst

Korvindue mod øst

Korvindue mod sydøst

Korvindue mod syd

Prædikestol

Udsmykning i sideskibene

Døbefont

Stolegavle

Lysekrone