Den gamle kirkes sydportal indsat som vestportal i den nye kirke

Den romanske kirkes indgange mod nord og syd har fornemme portaler udført af stenmesteren Horder. Den nordre dør er stadig i brug, sydportalen blev flyttet til den nye kirkes vestindgang og blev ved den lejlighed udvidet og forhøjet.

Tilbage til forside