Vejlby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tårn og den nye kirke set fra vest

Vejlby kirke

Sønderhald hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Den oprindelige romanske kirke består af skib og kor opført i fint tilhugne granitkvadre over sokkel med skråkant. Kirken blev kraftigt restaureret i 1899. I 1922 opførtes en ny kirke tegnet af H. Paludan umiddelbart i tilslutning til den romanske kirkes sydmur.

Vestportalen

Vestportal, Tronende Maria med barn

Den nye kirke set mod vest

Korbue i den gamle kirke

Døbefont

Da den nye kirke blev opført i 1922 åbnedes to buer mellem det gamle skib og den nye kirkes vestfag. Det gamle skib fungerer i dag som sidefløj til den nye kirke. Det oprindelige kor er nu sakristi til den moderne kirke og korbuen er tilmuret. I den gamle korbue ses kalkmalerier fra o.1250. I toppen af korbuen ses en Majestas i medaljon, hvilket er sjældent, evangelistsymboler flankerer medaljonen. På vangerne ses mod nord Sankt Martin dele sin kappe med en tigger, mod syd ses Dommedagsengle og døde, som står op af gravene. Stjernerne er formodentlig tilføjet i 1325 som en slags datidig modernisering. På triumfvæggen mod nord ses en tekst, der fortæller, at kirkens billeder blev restaureret i 1923. Korbuen blev afdækket og restaureret af Kornerup i 1884. I senmiddelalderen o.1490 fik den romanske kirke indbygget hvælv, der blev udsmykket med blomster samt en tekst, hvoraf man kun kan tyde navnet vilhelm laurencii (Vilhelm Larsen), som formodentlig har været sognepræst. Kalkmalerierne i hvælvet blev afdækket og restaureret i 1923 af Rasmussen. I den nye kirke ses senbarok altertavle og prædikestol fra o.1700. Nykirkens kalkmalerier er udført af E. Rieseby i 1922-23, den omløbende tekst danner Fader Vor.