Værløse kirke

Tilbage til Liste over kirke

Værløse kirke

Billedserie

Liste over billeder

Værløse kirke

Ballerup-Furesø provsti, Helsingør stift. Nordsjælland. I 1971 opførte man en kirke på stedet tegnet af Holger Jensen og opført som selvbyggerkirke af menigheden. Kirken bestod af et højt midterskib omgivet af lavere sidefløje. I 1975 fik kirken tilføjet en klokkestabel. Kirken hed på daværende tidspunkt Lille Værløse kirke. Kirken indføjede sig i landskabet efter Holger Jensens tanker om, at kirken skulle underordne sig sine omgivelser i stedet for at beherske dem. I 1984-87 havde bydelen udviklet sig til en moderne forstad, og menighedsrådet ønskede at gennemføre en udvidelse og ombygning, som blev gennemført ved arkitekterne Johan Fog og Per Følner. Ombygningen ændrede totalt bygningens karakter, hvilket er i pagt med Holger Jensens tanker. I 1992 skiftede kirken navn fra Lille Værløse kirke til Værløse kirke. Kirken er orienteret nord-syd med alterparti mod nord og indgang mod syd. Foran sydindgangen er opført et nyt klokketårn.

På altervæggen ses en udsmykning i keramik fra 1992 af Tue Poulsen, Livets træ breder sig fra sidelokalet op mod korset, hvorfra lysstråler søger videre mod de høje vinduespartier, i sidelokalet ses fugle komme flyvende mod korset, overalt er indridset små kristne tegn. Ved kirkerummets bagvæg er opstillet et trefløjet minialter udført af Adi Holzer. I forlokalerne er ophængt en række lertøjsrelieffer af Gunnar Hansen, som blev skænket af familien efter kunstnerens død.