Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra syd

Klokketårn

Skibet set mod nord

Alter

Altervæg (1)

Altervæg (2)

Altervæg (3)

Altervæg (4)

Altervæg (5)

Altervæg (6)

Altervæg (7)

Skibet set mod syd

Sydvæg med sidealter

Relief af Gunnar Hansen