Væggerskilde kirke

Tilbage til Liste over kirke

Væggerskilde kirke

Billedserie

Liste over billeder

Væggerskilde kirke

Bølling hr., Ringkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Kirken er opført i 1916 ved arkitekt A. Høegh-Hansen. Den består af tresidet apsis, kor og skib samt tårn. Stilen er overvejende sengotisk med fladbuefriser. Arkitekten har hævet det midterste af tårnets tag, hvilket bryder det noget traditionelle indtryk.

Kirken er overhvælvet. Foran koret ses en triumfvæg med korbue og to sidegennembrydninger, der kan minde om sidealternicher. Granitdøbefonten er fra kirkens opførelse i 1916. I 2002 blev rummet renoveret. Alterbordet med det oprindelige krucifiks blev fjernet, og krucifikset hængt op på væggen. I forbindelse med renoveringen bestilte menighedsrådet et altertavlemaleri hos Doris Bloom, som afsluttede sit arbejde i december 2002. I forbindelse med opsætningen af altertavlemaleriet opstillede man et nyt alterbord af glas og støbejern.

Maleriets motiv er Korsfæstelsen, men ved at sænke billedet under alterbordets overside, hvor man gennem glas og støbenjernskonstruktionen kan se det nederste af maleriet, bliver motivet også til Genopstandelsen, hvor den korsfæstede genopstår fra alterbordet, der symboliserer graven. Korsfæstelsen er malet pastost og nærmest forsvinder i et mylder af penselstrøg. Korsfæstelsen dækkes af et geometrisk mønster, der består af trekanter og firkanter, dette mønster står i kontrast til Korsfæstelsens kaotiske udtryk. Doris Bloom skriver selv, at hun var inspireret af Morten Søndergaards beskrivelse af vulkaners natur og udbrud i digtbogen "Vince, senere", i naturen er alting under stadig forandring, gennem destruktion og nedbrydelse skabes nyt liv, ligesom Kristus gennem sin død på korset skaber nyt håb ved Genopstandelsen.

Læs mere på kirkens hjemmeside, tryk på nedenstående link, vælg Væggerskilde kirke, vælg Kirkens historie. Under billedet af altertavlen kan man komme videre til en beskrivelse af maleriet ved at trykke på Her.

Væggerskilde kirke