Vadum kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vadum kirke

Vadum kirke

Kær hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge døre er bevaret, norddøren i brug, syddøren tilmuret. I sengotisk tid o.1500 blev koret forlænget mod øst og tårnet opført, samtidig opførtes bygningen mod syd, formodentlig som et kapel. I våbenhuset står flere gravsten. Kirken blev istandsat i 1931.

Skibet set mod øst

Kor 2.fag sydvæg

Kor 2.fag sydvæg mod vest, Himmelborgen

Kor 2.fag nordvæg mod vest, Mikael Sjælevejer og Dragedræber

Kor nordvæg, Epitafium over Godslev Budde og hans to hustruer (1)

Kor nordvæg, Epitafium over Godslev Budde og hans to hustruer (2)

Døbefont

Korets nuværende 2.fag, det oprindelige kor, fik indbygget krydshvælv i slutningen af 1500-tallet, skibet fik formodentlig indbygget hvælv samtidigt. I korhvælvet ses fragmenter af en indskrift, der er tydet som: "I 1582 lod Hans Lautsen i Plumgaard, Mar Andersen i Vesterhaln bygge thenne Hvilling." Alterbordets panelværk er fra renæssancen, altertavlen med Nadveren i relief i midterfeltet er fra o.1625, tavlen menes udført af en mester fra Ålborg, som også tillægges tavlen i Sebber og den nu brændte tavle i Vor Frue kirke i Ålborg. Prædikestolen er fra 1606, dåbshimlen menes at være samtidig. I koret ses en gravsten over Godslev Budde til Rødslet (død 1622) og hans to hustruer, på gravstenen ses anevåben for Godslev Budde og begge hans to hustruer. I tårnrummet er indrettet et gravkapel for kancelliråd Peder de Lassen til Rødsted (død 1737) og hustru, i åbningen til gravkapellet er indsat en gitterdør, i kapellet står to sandstenssarkofager, desuden ses et epitafium og en bog med ligtalen over Peder de Lassen, det siges, det tager over 7 timer at oplæse ligtalen.

I 1931 afdækkede man kalkmalerier fra o.1475 på væggene i kor og skib, de er delvist dækket af de senere hvælv. I korets 2.fag ses nederst malede draperier, på sydvæggen mod øst ses Nådestolen, delvist skjult af hvælvslagningen troner Gudfader, man ser det nederste af hans kappe, hans hænder hviler på sønnens skuldre, Kristus er skildret som en Smertensmand, nederst ses en kalk. Mod vest ses Himmelborgen med tårne, voldgrav og bro, på den ene side af voldgraven ses en lund, broen vogtes af en engel, man kan se den ene vinge. På nordvæggen ses mod øst Maria stå sørgende under korset, man kan se tværarmen med Jesus hånd. Mod vest ses Mikael, som vejer sjæle og jager sin korsstav ned i nakken på en ret fredsommelig drage, delvist skjult under hvælvet ses en kappeklædt figur med scepter, formodentlig den dømmende Kristus. På nordvæggen i skibets 2.fag ses Sankt Georgs kamp mod dragen, man kan se det øverste af dragens rygfinne, delvist skjult bag hvælvet ses Prinsessen, byens mure og tårne ses øverst mod vest, tårnet med kongen og dronningen er forsvundet, men deres hoveder ses øverst. I skibets 3.fag på nordvæggen ses to heste, formodentlig kongernes ridt.

Den romanske granitfont er ganske enkel (Mackeprang s.150). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vendsyssel - Enligtstående.