Vålse kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vålse kirke

Vålse kirke

Falsters Nørre hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Kirken var viet til Sankt Olav i middelalderen. Kor og skib er opført i senromansk tid af teglsten over skråkantsokkel, der løber af på hjørnelisener. Begge rundbuede portaler er bevaret, syddøren i brug, norddøren tilmuret. I koret er tilføjet en præstedør i gotisk tid. Korets gesims er en bloktandfrise, skibets et savskifte. I murværket ses rester af romanske vinduer. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid.

Skibet set mod øst

Altertavle

Altertavle, sydfløjens bagside

Døbefont

Kor og skib fik indbygget hvælv i gotisk tid, samtidig blev korbuen omdannet til en svag spidsbue. På triumfvæggen over hvælvet har man fundet svage rester af kalkmalerier fra o.1300. På alterbordet står en trefløjet gotisk altertavle fra o.1450, i midterfeltet ses Korsfæstelsen flankeret af Kristoffer, Olav, Anna selvtredje og Nikolais, i fløjene ses 11 apostle og en biskophelgen, på fløjenes bagside ses Maria med barn og Johannes Evangelisten med giftbæger, disse billeder kunne man se, når tavlen var lukket i hverdagsstilling, i dag lukkes tavlen kun Langfredag, tavlen er næsten identisk med tavlen i Brarup kirke. Prædikestolen er skåret af Jørgen Ringnis i 1631 og stafferet af dronning Sophies hofmaler Antonius Clement i 1634, prædikestolen i Vålse svarer til prædikestolen i Nakskov.

Den romanske granitfont er en monolit (Mackeprang s.121). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen, Lolland-Falster.