Uvelse kirke

Tilbage til Liste over kirke

Uvelse kirke

Uvelse kirke

Lynge-Frederiksborg hr., Frederiksborg amt, Helsingør stift. Nordsjælland og Hornsherred. Kirken er opført i munkesten o.1200 og må regnes for en af de tidligste teglstenskirker. De ret tynde mure er fuldt gennemuret af temmelig små munkesten, som i stor udstrækning er riflet inden brændingen. Profilsten, specialsten og de fleste konsoller under buefrisen ser ud til at være tilskåret og formet mens leret endnu var halvtørt. Apsis, kor og skib har udsmykning med lisener og rundbuefriser, hvis buer på skibet bæres af skiftevis enkelte og dobbelte halvsøjler. Tårnet er opført i romansk tid men den øverste del er ombygget o.1600. Tårnets mure er glatte og flugter med skibets langmure. Halvdelen af tårnets vægt hviler på to indvendige piller med trapezagtige baser og kapitæler, som bærer en tredelt buestilling tværs over skibet, og hvorfra der er spændt to andre rundbuer over vestgavlen. De to smalle sidefag, nord og syd for tårnpartiet har oprindelige tøndehvælv. Skibets mure over tøndehvælvene har ikke rundbuefrise, hvilket kunne tyde på, der har været et overrum over tøndehvælvene. Våbenhuset stammer fra slutningen af middelalderen. Udbygningen mod nord er fra 1742. Tårnets trappehus er af nyere dato.

Arkadefrise på skibets sydmur

Skib mod vest

Døbefont

Først mod middelalderens slutning har kirkerummet fået indbygget krydshvælv. Altertavlen er fra 1635 med Christian IV's navnetræk, maleriet er udført af N. Simonsen i 1866. Den romanske kalkstensfont er et skånsk arbejde med små arkader og buklede bægerblade (Mackeprang 462). Prædikestolen er i renæssance og er af Slangerup-typen. Orgelpulpituret er fra 1700-tallet.

Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Import fra Skåne