Ulfborg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ulfborg kirke

Ulfborg kirke

Ulfborg hr., Ringkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre iblandet enkelt kvadre af jernal over skråkantsokkel med rille, enkelte sokkelsten har tovsnoning. De retkantede døre er bevaret, syddøren i brug, norddøren tilmuret. I skibets langmure og i østgavlen ses enkelte romanske vinduer. I korets nordmur ses en reliefkvader med mandshoved. I den vestre kirkegårdslåge er indsat en reliefkvader med løve, i sognet kaldes den ulven og anses for Ulfborgs vartegn. I den søndre kirkegårdslåge er indsat en trappeformet kvader. Tårn, sydkapel og søndre korsarm samt våbenhuset er opført i sengotisk tid af genanvendte kvadre og munkesten. Tårnets nordgavl har korsblænding. Våbenhuset er nu indrettet som ligkapel, omkring døren ses en bred arkadeblænding, som er typisk for egnen. Sydkapellet har i 1776 fået barokgavl. På kirkegården syd for kirken ses en gravkælder for ejerne til Nørre Vosborg.

Om Nørre Vosborg

Reliefkvader med løve indsat i vestre kirkegårdslåge

Nørre Vosborg

Skibet set mod øst

Alterbord og altertavle

Lektorieprædikestol (1)

Lektorieprædikestol (2)

Lektorieprædikestol (3)

Skibets nordvæg mod øst, Sankt Georg og dragen

Sydkapel, epitafium (1)

Sydkapel, epitafium (2)

Sydkapel, epitafium (3)

Sydkapel, epitafium (4)

Sydkapel, epitafium (5)

Sydkapel, epitafium (6)

Sydkapel, epitafium (7)

Sydkapel, epitafium (8)

Døbefont

Kirken har fladt bjælkeloft. Triumfvæggen blev fjernet i 1775, korbuen var dog allerede styrtet ned i 1639. Den søndre korsarm åbner sig mod skibet ved en bue, korsarmen har tidligere været overhvælvet men har nu fladt træloft. Ved en istandsættelse i 1938 afdækkedes kalkmalerier fra tre perioder på kirkens vægge. På skibets nordvæg fandt man en fremstilling af Sankt Georgs kamp mod dragen fra sidste halvdel af 1400-tallet, tilstanden var imidlertid så dårlig at man kalkede det til igen. I 1978 afdækkede man atter billedet med Sankt Georg og restaurerede det, de øvrige kalkmalerier var så fragmentariske, at man lod dem være under kalken.

Det kvadermurede alterbord har indhugget kors på forsiden. Altertavlen er en lutheransk fløjaltertavle fra 1586, skænket af Predbjørn Gyldenstjerne til Nørre Vosborg, tavlen er blevet omdannet flere gange, første gang i 1599, da et maleri af Korsfæstelsen med Jerusalem i baggrunden blev indsat i midterfeltet. I 1667 indsatte man et ældre krucifiks i billedet og fik skåret de to sidefigurer til Korsfæstelsesgruppen, ved den lejlighed blev Jerusalem ændret til en samtidig by. I 1793 tilføjedes Golgathahøjen med Adams kranie udført i snitværk I 1904 blev midterfeltet billede udskiftet med et maleri af H. Agersnap. I 1980 blev Golgathascenen restaureret og genindsat i midterfeltet, Agersnaps maleri hænger nu på skibets nordvæg. På sidefløjenes bagsider ses malerier med himmelfyrsten og knælende mand, disse malerier har afløst tidligere malerier fra 1599. De fremadvendte tekstfelter er bemalet i 1904. På altertavlens sokkel er påsat en plade med året 1793 samt navnene Ingeborg og Schach de Hoffman og deres våben, de var ejere til Sønder Vosborg og havde tienderet til kirken. Under pladen er malet året 1741 samt navnene Mathias Lason og Cathrine Rosenkrantz, der ejede Nørre Vosborg.

Prædikestolen er et fornemt snitværk, skåret inden 1587 og noget omdannet i 1599, den spænder som et lektorie fra væg til væg mellem kor og skib og har femten arkadefelter med bibelske motiver fra Skabelsen til Dommen, midterfeltet er udformet som et karnapagtigt fremspring. Fontehimlen er fra 1599. I vestenden ses et pulpitur fra 1642 med malerier udført af Jakob von Molengracht fra Ribe og Jakob Bartholomesen fra Flensborg, motiverne er Jakobs tolv sønner, der symboliserer Israels tolv stammer. I søndre korsarm er ophængt et epitafium opsat i 1791 af præsten J.C.Schou over hans forældre og hustru, omkring epitafiet er malet draperibaggrund. Præstetavlen i søndre korsarm har ligeledes malet draperibaggrund. I korsarmen ses desuden et gravtræ med skjolde over Ane Vognsdatter (død 1578)

Sydkapellet har to krydshvælv og er indrettet som gravkapel for Predbjørn Gyldenstjerne (død 1616) og hans to hustruer, deres anevåben ses på et stort sandstensepitafium, kisterne er nedsat i en kælder under gulvet.

På siden Gravsten og epitafier kan man se anetavler for Prebjørn Gyldenstjerne og hans to hustruer. Tryk på nedenstående link og søg Ulfborg.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har på kummen omløbende rundstav under en bred kant og nederst bægerblade, den firkantede fod har hjørnekløer. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Den vestjyske type - Bægerbladsfonte (Thybogruppen).