Tvede kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tvede kirke

Billedserie

Liste over billeder

Tvede kirke

Nørhald hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. I korets nordmur ses et tilmuret romansk vindue. Nordportalen er bevaret med tympanon, syddøren er stadig i brug. Syddørens portal har trekvartsøjler og profilerede karmsten samt et profileret stik om en tympanon, hvor man svagt kan ane relieffer, muligvis en tronende Kristus omgivet af personer eller dyr. I korets sydmur ses en tilmuret præstedør med en tympanon, der har en indhugget båndsløjfe. Præstedøren hører til gruppen af sløjfeportaler, som findes i området. Tårnet er opført i slutningen af 1500-tallet, udbygningen mod nord og våbenhuset er fra slutningen af 1700-tallet, den nordlige udbygning var oprindelig indrettet som gravkapel med en opgang til et pulpitur på skibets nordvæg. I våbenhuset ses en romansk olielampe af granit med tolv huller. Bygningen blev istandsat i 1958.

Tryk på nedenstående link og læs om sløjfeportaler.

Sløjfeportaler

Læs om Tvede kirke og andre kirker i området på nedenstående link

Tvede kirke

Koret har fået indbygget hvælv i sengotisk tid, ved den lejlighed blev korbuen udvidet. Skibet har fladt bjælkeloft. I korhvælvet ses kalkmalede ornamenter fra o.1500. Altertavlen er et snitværk fra 1594, på fodstykket ses våben for Christian Munk og Anne Skram, som har skænket tavlen, i midterfeltet ses et maleri fra slutningen af 1800-tallet. Prædikestolen er ligeledes udført i 1594 og bærer samme våben som altertavlen. I tårnrummet ses et herskabspulpitur, som oprindelig var placeret på skibets nordvæg. I kirken ses flere stolegavle med våben for Anders Friis og Ida Munk. På skibets nordvæg er ophængt et epitafium over Lars Munk til Hungstrup (død 1601) med krucifiks og kisteplader, desuden ses et epitafium over sognepræst Jens Lykke (død 1647) malet på glas og et epitafium i barok over etatsråd Hans Folsach (død 1758) og hans to hustruer.

I tårnrummet er opstillet en gravsten med figurer og anevåben over Christian Munk og Anne Skram (begge døde i 1612) samt en mindesten med anevåben for Christen Munk og Anne Skram, der lod tårnrummets hvælv indbygge.

På siden Gravsten og epitafier kan man ses anetavler og forklaring på kirkens adelsvåben. Tryk på nedenstående link og søg Tvede kirke.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har glat kumme på baseformet fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.