Tved kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tved kirke

Billedserie

Liste over billeder

Tved kirke

Sunds hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af frådsten og kampesten, i skibets murværk ses rester af lisener og rundbuede blændinger. I sengotisk tid blev det oprindelige kor udvidet mod øst til det nuværende langhuskor, samtidig opførtes korsarme mod nord og syd samt tårnet, disse udvidelser er opført af kamp og teglsten. Tårnets østgavl har store cirkelblændinger, der kan minde om den sydsjællandske type. I korets sydmur er indsat en sten med mandshoved, stenen er ikke udhugget i kvaderform, så hovedet kan muligvis blot være en øvelse. I skibets nordmur er indsat en romansk gravsten med kors, ved skibets nordmur er desuden opstillet en romansk gravsten med kors.

I sengotisk tid fik kor og skib indbygget ottedelte hvælv i forbindelse med den store ombygning. Altertavlen i renæssance fra o.1625 blev stærkt omdannet i 1703, da man indsatte nadvermaleriet. Prædikestolen fra 1707 har snoede søjler og evangelistmalerier i felterne. Orglets facade er fra 1796. Nordre korsarm har tidligere også været gravkapel, trægitteret fra 1700-tallet er bevaret med adelsvåben for oven og malerier i felterne. I søndre korsarm er i begyndelsen af 1700-tallet indrettet et gravkapel i åbningen til skibet er indsat et smedejernsgitter med adelsvåben. I gravkapellet er anbragt et stort egetræsepitafium med portrætbuste af Anne Beate Walkendorff (død 1720) og statuer af hendes to mænd, Knud Urne (død 1705) og Erik Skeel (død 1729). På epitafiet ses anevåben.

På siden Gravsten og epitafier kan man se anetavler for Anne Beate Walkendorff, Knud Urne og Erik Skeel samt se en forklaring på epitafiets anevåben. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg T og tryk på Tved.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har på kummen rundbuefrise og mandshoveder, under mundingsranden ses en tovsnoning, den firkantede fod har hjørnehoveder (Mackeprang s.122 og 142). Fonten er registreret i Mackeprang Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen Fyn.