Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra vest

Inskription over den gamle vestdør

Våben for Janus Friedenreich

Våben for Anne Margrete Linde

Gravsten på kirkegården

Blichermuseet

Mindesten for Blicher

Skibet set mod øst

Alter og altertavle

Altertavle

Prædikestol

Alabastrelief

Gravsten over Henrik Sandberg og hustru (1)

Gravsten over Henrik Sandberg og hustru (2)

Gravsten over Henrik Sandberg og hustru (3)

Døbefont