Tjæreby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tjæreby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Tjæreby kirke

Vester Flakkebjerg hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydvestsjælland. Kirken har formodentlig været viet til Sankt Nikolai i middelalderen. Kor og skib er opført i romansk tid af kampesten med frådstenskvadre på hjørnerne, koret er opført over skråkantsokkel, murværkets detaljer er dog nu skjult af en skalmuring fra 1840'erne og et pudslag. Begge døre er blevet udvidet og omdannet til fladbuer, norddøren er tilmuret. I skibets murværk kan man ane rundbuede vinduer. Tårn og våbenhus mod syd samt sakristiet og nordkapellet er opført i sengotisk tid 1475-1500. Tårnet har gavle med syv spidsbuede højblændinger. Nordkapellet blev i 1849 omdannet til gravkapel for ejerne til Basnæs, i 1944 blev det ryddet og fungerer nu som ligkapel. Kirken har hørt under Næstved kloster til reformationen og kom i1629 under Basnæs gods. Kirken overgik til selveje i 1911.

Kor og skib har fået indbygget hvælv i begyndelsen af 1300-tallet, i koret hviler hvælvene på dværgsøjler i hjørnerne, i skibet på mandshoveder. Den runde korbue er blevet omdannet til en spidsbue i gotisk tid. I 1925 afdækkede man fragmenter af kalkmalerier fra 1300-tallet, disse blev dog atter overkalket. Altertavlen er en sengotisk fløjaltertavle fra o.1480 og tilskrives Næstved-apostelhus-mesteren. I midterfeltet ses Dommedag og Marias himmelkroning flankeret af helgenfigurer, i fløjene ses apostle, i predellaen ses tretten Nødhjælpere, der har været yderligere to Nødhjælpere, som nu er placeret på topstykket. Prædikestolen har på hjørnerne Kristus og evangelisterne, i felterne ses relieffer af Kristi fødsel, Dåben, Nadveren, Korsbæringen og Opstandelsen, prædikestolen bæres af Aron med røgelseskar, ifølge indskriften blev prædikestolen skænket af Axel Arenfeldt til Basnæs i 1629, da han overtog kirken.

I kirken er ophængt et krucifiks og to figurer, som fremstiller Moses og Johannes Døberen. Stoleværket er i hovedsagen fra 1844, der er dog bevaret en gavl fra 1525 med våben for slægten Krafse og en gavl fra 1557 med et mandshoved. Desuden er bevaret en herskabsstol fra o.1630 med våben for Arenfeldt, Marsvin, Ulfeldt og Brockenhuus. På korets sydmur er opsat en gravsten med anevåben for Krafse-Hack og Lunge-Present over Hans Krafse (død 1530) og hans hustru Lene Hack. I kirken er ophængt et epitafium over Hans Krafse (død 1585) og Kirsten Holck (død 1599) i storfeltet ses opstandelsen flankeret af det knælende ægtepar med datter, i topfeltet ses våben. På skibets vestvæg er ophængt fire alliancevåben med anevåben for Axel Arenfeldt og Marie Ulfeldt. I 1973 blev kirkens inventar istandsat, man valgte at farvelægge træværket i farverne fra 1629, som man kunne finde rester af. I dag står kirken i barokkens lyse og klare farver.

Læs mere om anevåben for Hans Krafse og hustru på siden Epitafier og gravsten. Tryk på nedenstående link og søg Tjæreby.

Epitafier og gravsten

På siden om Skælskør kan man bl.a. læse om kirken, tryk på nedenstående link og se ældre billeder fra kirken, vælg Startmenu og læs om Skælskør by og omegn.

Skælskør by og omegn

Tryk på nedenstående link og læse om Tjæreby kirke på Skælskør biblioteks hjemmeside, her kan man bl.a. se et fotografi af de overkalkede kalkmalerier.

Tjæreby kirke

Den romanske granitfont er hugget af Ún sten, på kummen ses arkader, nederst danner en tovsnoet vulst overgang til foden. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Slagelsetypen - Med arkader.