Tingsted kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tingsted kirke

Tingsted kirke

Falsters Nørre hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland, Falster og Møn. Den rødkalkede kirke var i katolsk tid viet til Sankt Peter. Apsis, kor og skib stammer fra romansk tid, tårn og våbenhus er sengotiske tilføjelser. De romanske bygningsdele er opført af rå og kløvet granit samt kridtkvadre på hjørner og om muråbninger. De hviler på en skråkantsokkel af kridtsten. Den rundbuede syddør er stadig i brug, den nordre er tilmuret. Apsis og skibet har tilmurede romanske vinduer.

Skib set mod øst

Kor østkappe, Bebudelsen

Skib 1.fag nordkappe, Kristus dåb

Skib 1.fag nordkappe, Judas selvmord

Skib 2.fag østkappe, Den fattige og den rige mands bøn

Skib 2.fag nordkappe, Livshjulet

Skib 2.fag nordkappe, smørkærning

Døbefont

Indvendig står apsis med halvkuppelhvælv, den rundbuede korbue har kragbånd af kridtsten. I gotisk tid fik kirken indbygget krydshvælv i kor og skib. Alterbordet har panel med allegorier for Tro, Håb og Kærlighed. Panelet er udført i 1625 af dronning Sophies hofmaler, Anthonius Clement. Altertavlen er skåret i 1616, billedet er en samtidig kopi af Peder Candids Nadverbillede. Prædikestolen er skåret af Jørgen Ringnis i 1633, der ses våben for Palle Rosenkrantz og Lisbeth Lunge, malerierne er af Anthonius Clement. Over fonten hænger en fontehimmel fra 1742. I korbuens nordvange sidder en gravsten fra 1630 over provst Laurids Pedersen Werløs og Helvig Thorborg.

Kalkmalerierne i koret og skibet er udført af Elmelunde-værkstedet i slutningen af 1400-tallet og blev afdækket i 1887. I koret og skibets 1.fag ses scener fra Jesus barndomshistorie. I skibets 1.fag ses desuden Dåben og Judas selvmord. I skibets 2.fag ses Den rige og den fattige mands bøn samt Syndefaldet og Uddrivelsen, desuden ses Livshjulet og en smørkærningsscene.

Den romanske granitfont har bred, udbuget kumme. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen, Lolland-Falster.