Tilst kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tilst kirke

Tilst kirke

Hasle hr., Århus amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp med tilhugne kvadre ved hjørner og omkring åbninger i murværket. På korets sydøsthjørne ses en kvader med skaktavl. Syddøren er bevaret i brug med søjlepar og buestik over tympanon, i syddørens østre karm er indsat en skaktavlkvader. Norddøren er tilmuret men har bevaret sin indfatning. Romanske vinduer med buestik er bevaret i koret og skibets murværk, skibets nordvinduer har været tilmuret siden 1500-tallet, da kalkmalerierne på nordvæggen blev udført. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. I kirkegårdsdiget ses en sten med en løve i stregtegning. Kirken blev istandsat i 1959.

Syddør

Skibet set mod øst

Altertavle

Korets nordvæg, apostelrække

Korhvælv, svikkelhoved

Skib 1.fag nordvæg

Skib 1.fag nordvæg, Korsslagning

Skib 2.fag nordvæg, Tornekroning

Skib 3.fag vrængfigur ved syddøren

Døbefont

Korbuen er bevaret med kragsten og sokkelsten, koret er placeret tre trin højere end skibet. Altertavlen i bruskbarok er fra midten af 1600-tallet, det malede årstal 1688 og våben for Otto Bielke og Beate Rosenkrantz hentyder formodentlig til en staffering. Prædikestolen er fra 1633. Kirkerummet blev hovedrenoveret i 2003.

Kirken fik indbygget krydshvælv under biskop Jens Iversen Lange (1449-82). Hvælvene har kalkmalede udsmykninger med markblomster og i skibets 1.fag i østkappen våben for Jens Iversen Lange. I koret ses et ansigt i en svikkel, ansigtet er så markant, at man måske kan gætte på, det er en karikatur af en håndværker. I skibets 3.fag ses i hvælvet en enhjørning og en hjort om Livets træ desuden ses en hest. Langs buerne løber tovværk, som går ind og ud af svikkelhullerne. Kalkmalerierne blev første gang afdækket i 1873, arbejdet fortsatte i 1927 og blev afsluttet i 1934. Ved hovedrenoveringen i 2003 blev kalkmalerierne afrenset, så de nu fremstår i klare farver.

På nordvæggen ses en udsmykning fra o.1500, den er velbevaret i farverne og er indpasset hvælvets buer, den må derfor være udført efter hvælvslagningen. Billederne har sirlige indramninger med paneler og vægtæpper, figurtegningen er livfuld. Ved syddøren ses en køllebærende mand, der rækker tunge mod den indtrædende, betydningen af denne figur er ikke klar.

Den romanske granitfont har dobbeltløver på kummen samt arkader og hjørnehoveder på den firkantede fod (Mackeprang 229). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Randerstypen - Varianter.