Tillitse kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tillitse kirke

Billedserie

Liste over billeder

Tillitse kirke

Lollands Sønder hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Apsis, kor og skib er opført i senromansk tid af røde munkesten, iblandet mørkere sten. Apsiden har dobbeltsokkel, hvorfra halvsøjler med trapezkapitæler løber op til en buefrise under savskifte. Apsidens tre rundbuevinduer ses nu kun som indvendige nicher. Koret har øverst bevaret en rudefrise mod syd og en glat frise af skråtstillede sten over blindkonsoller mod nord. Skibet har mod syd buefrise og portalfremspring. Skibet blev forlænget mod vest i 1625 som gravkapel for Joachim von Barnewitz, gravkapellet blev nedlagt i 1856. Våbenhuset er fra 1955. Ved våbenhuset står en runesten med reliefkors og to indskrifter: "Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og Sankt Michel hjælpe hans sjæl." "Toke ristede runerne efter sin stedmoder Thora, en velbyrdig kvinde." Stenen dateres til o.1000.

I apsidens halvkuppelhvælv har man fundet en del lydpotter indmuret. I 1930 fandt man svage kalkmalerispor i apsishvælvet, de kunne dog ikke bevares. Kor og skib fik indbygget hvælv i sengotisk tid. Altertavlen fra 1642 er udført af Jørgen Ringnis, den bærer våben for Joachim von Barnewitz og Øllegaard Pentz samt dennes anden mand, Hartwig Passow. Prædikestolen i højrenæssance er fra 1608, den bærer våben for Knud Rud og Ellem Marsvin og har oprindelig været placeret som lektorie over korbuen.

I kirken ses et sandstensepitafium over Joachim von Barnewitz (død 1626) og Øllegaard Pentz (død 1654), hendes dødsår er fejlagtigt skrevet som 1636. På siden Gravsten og epitafier kan man få en nærmere gennemgang af kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link og søg Tillitse kirke.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont af Ún sten er nærmest tøndeformet. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.