Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Korets sydmur

Apsis

Apsidens sokkel

Apsidens rundbuefrise

Runesten på kirkegården (1)

Runesten på kirkegården (2)

Runesten på kirkegården (3)

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavlens topstykke og lydpotter

Heraldik på altertavlens fodstykke (1)

Heraldik på altertavlens fodstykke (2)

Heraldik på altertavlens fodstykke (3)

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Epitafium over Joachim von Barnewitz og Øllegaard Pentz (1)

Epitafium over Joachim von Barnewitz og Øllegaard Pentz (2)

Epitafium over Joachim von Barnewitz og Øllegaard Pentz (3)

Epitafium over Joachim von Barnewitz og Øllegaard Pentz (4)

Epitafium over Joachim von Barnewitz og Øllegaard Pentz (5)

Døbefont