Tating kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tating kirke

Billedserie

Liste over billeder

Tating kirke

Skriftlige kilder fortæller, at man på stedet opførte et kapel i 1103 viet til Sankt Magnus. I 1100-tallet opførtes en kirke af teglsten, af denne er bevaret det nuværende kvadratiske mellemkor, mod nord ses en lisen mod skibets østvæg samt en blændet dør i skibets nordmur. I gotisk tid er koret blevet forlænget mod øst og i slutningen af 1600-tallet er skibet blevet forlænget mod vest og det nuværende tårn opført, alle tilføjelser er i teglsten. Kirken blev restaureret i 1979.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Tating kirke

Den trefløjede altertavle har figurer fra o. 1480, i midterfeltet ses Korsfæstelsen, i fløjene ses apostle, malerierne er fra 1631. Prædikestolen er skåret i 1601. I kirken er ophængt en sengotisk krucifiksgruppe, som danner midtpunkt i en mindetavle over byens faldne i 1. Verdenskrig. Nordpulpituret har malerier fra 1591-1601, vestpulpituret har malerier 1746, på vestpulpituret står en orgelfacade fra 1591 med rygpositiv fra 1650. På sydvæggen ses et epitafium fra 1664 over Boiens, den afdøde er klædt i den karakteristiske Ejderdragt.

Døbefonten i sort kalksten, den såkaldte Namur-marmor, er udført i den belgiske by Namur i 1400-tallet.