Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Korets nordmur

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Skibet set mod vest

Nordpulpitur

Krucifiksgruppe og mindesmærke for faldne i 1.Verdenskrig

Orgelpulpitur

Døbefont