Tånum kirke

Tilbage til Liste over kirke

Tånum kirke

Tånum kirke

Sønderlyng hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland. Apsis, kor og skib er opført i fint tilhugne kvadersten, formodentlig o.1150. Begge de oprindelige døre er blændet, men portalerne er bevaret i murværket med profilerede karmsten. Nordportalens tympanon er glat, på sydportalens tympanon kan man se Kongernes tilbedelse og Flugten til Ægypten. Sydportalens tympanon er tæt knyttet til tympanonen over sydportalen i Ålum kirke. Mod nord er bevaret tre romanske vinduer. Under korets sydvindue ses en kvader med kors. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest, de spidsbuede døre mod nord og syd er bevaret, norddøren er tilmuret, syddøren er stadig i brug, den jernbundne dørfløj til skibet er formodentlig oprindelig. Tårnet er ligeledes opført i sengotisk tid men er ikke forbundet med skibet. Våbenhuset er opført i sengotisk tid, noget senere end tårnet. I våbenhusets østmur ses en reliefkvader med hoved, våbenhusets indgangsdør er flankeret af to profilerede karmsten. Kirken blev hovedistandsat 1950-51.

Sydportal, tympanon

Skibet set mod øst

Døbefont

Kor og skib har fladt bjælkeloft, korbuen er udvidet. På korets sydvæg har man fundet rester af en kalkmalet rankedekoration. Det murede alterbord har forside fra 1600-tallet med stribemønster og Christian V's navnetræk. På alterbordet står en renæssancetavle, der ifølge indskriften er udført i 1609, i storfeltet er indsat et maleri af Anker Lund fra 1889. Prædikestolen er fra 1634. På skibets nordvæg hænger et korbuekrucifiks fra sengotisk tid.

Den romanske granitfont har vulst omkring mundingsranden, skaft og firkantet fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.