Svenstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Svenstrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Svenstrup kirke

Hornum hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Morten. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Den retkantede syddør er i brug, norddøren er tilmuret. Det romanske østvindue og et romansk vindue i korets nordmur er bevaret. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. Tårnets overdel blev stærkt ombygget i 1808. I våbenhuset står en gravsten over Niels Kaaes og Johanne Marie Kragelund. Kirken blev istandsat i 1959-60. Ved kirken står en mindesten for Skipper Clement, der den 16. oktober 1534 sejrede over den lutheranske adelshær i nærheden af Svenstrup kirke, Skipper Clement var leder af en folkelig opstand mod højadelen og støttede Christian II, stenen er rejst af borgere i Svenstrup i 1924.

Tryk på nedenstående link og læs mere om Skipper Clement på siden Danske konger.

Skipper Clement

Tryk på nedenstående link og se sognets hjemmeside

Svenstrup kirke

Apsis har bevaret sit halvkuppelhvælv. I sengotisk tid har kor og skib fået indbygget hvælv. Den runde korbue er bevaret med skråkantsokkel og profilerede kragsten. Apsidens vindue har fået indsat et glasmaleri i 1960. Alterbordet står nu i blank mur men var tidligere dækket af et panel fra o.1600. På alteret står et nyt krucifiks, et tidligere krucifiks fra 1960 af Gunnar Hansen er nu ophængt ved prædikestolen. Prædikestolen er fra o.1575, marmoreringen er fra 1700-tallet. I 1980 afdækkede man kalkmalerier i kirken, de var i så dårlig stand, at man atter overkalkede dem, et enkelt fragment står dog fremme.

Den romanske granitfont har ottekantet kumme med relieffer på siderne, her ses evangelistsymboler samt Livets træ, Korslam, en kvinde (Havfrue ?) og en Kentaur, foden er fra 1935 (Mackeprang s.352). Fonten er muligvis udført af Mester Gotil. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Smågrupper og enligtstående, Religiøse motiver.