Svenstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Svendstrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Svenstrup kirke

Onsild hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge døre er bevaret, den tilmurede norddør har rundbuet stik over skråkantede kragsten, syddøren er af samme type og er stadig i brug. Korets østgavl har et tilmuret vindue i murflugten og to tilmurede cirkelvinduer i tagfodshøjde. På korets nordvesthjørne ses en kvader med hoved. I skibets nordmur og i våbenhusets østmur set kvadre med skaktavlmønster. Tårnet er opført i sidste halvdel af 1500-tallet. Våbenhuset er fra o.1860. I våbenhuset ses bl.a. en romansk gravsten med kors. Kirken blev restaureret i 1952.

Den høje slanke korbue er bevaret. Skibet har fladt bjælkeloft. I slutningen af 1400-tallet fik koret indbygget otteribbet hvælv. Altertavlen med maleri af Rud-Petersen er fra 1927. Prædikestolen blev opsat i 1779. I 1952 afdækkedes kalkmalerier fra 1400-tallet i korhvælvet og en senromansk dekoration i korets nordvindue. Kalkmalerierne blev istandsat af E. Lind.

I kirken ses en gravsten med anevåben over Knud Løvenbalk (død 1598) og Ide Brun. På siden Gravsten og epitafier kan man se anetavler for Knud Løvenbalk og Ide Brun, tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg S, søg Svenstrup og tryk på navnet.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har dobbeltløver og menneskeskikkelser på kummen (Mackeprang 221-22). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Himmerland-Mariager typen - To og to løver adskilte af mænd eller hoveder.