Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Våbenhusets østmur med skaktavlkvader

Østgavl

Reliefkvader med hoved på korets nordvesthjørne

Skaktavlkvader indsat i skibets nordre sokkel

Sydportal

Romansk gravsten i våbenhuset

Skibet set mod øst

Altertavle

Kalkmalerier i korhvælvet

Korets nordvindue

Prædikestol

Gravsten over Knud Løvenbalk og Ide Brun (1)

Gravsten over Knud Løvenbalk og Ide Brun (2)

Gravsten over Knud Løvenbalk og Ide Brun (3)

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)