Svendborg Sankt Nikolai kirke

Tilbage til Liste over kirke

Svendborg Sankt Nikolai kirke

Billedserie

Liste over billeder

Svendborg Sankt Nikolai kirke

Sunds hr., Svendborg amt, Fynds stift. Sydfyn. Kirken er opført som en teglstensbasilika i senromansk tid. Koret har oprindelig været kvadratisk men er senere blev forlænget mod øst. Det tredelte skib er ret kort. Stilistisk knytter bygningen sig til teglstensarkitekturen i Holsten og Launburg, kirkerne i Mölln, Eutin og Altenkrempe er nært beslægtede. Kirken menes opført i 1240-50. Det oprindelige kor har haft apsis. Allerede i slutningen af 1200-tallet blev apsiden nedbrudt og erstattet med en kort korforlængelse, der mod øst har rundbuede vinduer samlet i en tregruppe. Soklen er af granit bortset fra nordre sideskibs gavl, der har oprindelig teglstenssokkel. Kampestenspartiet nederst i korets murværk er muligvis rester fra en tidligere kirke. Højkirkens gesims bærer spor efter kvartrundstave over tandskifte og buefrise. Korets vinduer er omgivet af senromanske blændinger og mønstermuringer. Mod nord er bevaret en præstedør. Tårnet og sakristiet mod nord blev opført i sengotisk tid, tårnets spir blev opsat i 1763. I 1566 blev bygningen hvidkalket udvendigt og indvendigt. Ved en hovedistandsættelse i 1892-94 ledet af Storch blev bygningen afrenset for puds og hvidtning både udvendigt og indvendigt.

I tårnrummet er ophængt et epitafium over Peder Jensen Lucoppidan, sognepræst til Landet og Bregninge kirke på Tåsinge (død 1717) med hustru og tolv børn. I tårnrummet ses en romansk gravsten med korsmærke og en figursten over Inger Walkendorff (død 1555), gift med Knud Urne til Søgård.

Midterskibet har to kvadratiske hvælvfag af samme størrelse som korets, sideskibene er ligeledes overhvælvet. Sideskibene åbner sig mod midterskibet ved arkader, de vestlige er rundbuede, de østlige svagt spidsbuede, arkaderne hviler på firkantede piller med forskellig profilering. Sideskibene afsluttes mod øst af sidealternicher, sidealtrene var i katolsk tid viet til Gertrud (mod nord) og Birgitta (mod syd). Højkirkevinduerne over midterskibet er samlet to og to efter nordtysk stil. Ved korets sydvindue har man fundet en del lydpotter, som i middelalderen blev indmuret i væggen bag det sted, hvor koret stod, lydpotterne forstærkede sangen. I arkadebuerne kan man se rester af kalkmalerier, som blev afdækket i 1892. Over korbuen er ophængt et sengotisk krucifiks, der blev opsat i 1894 da man fandt det på loftet. Prædikestolen fra 1585 er hårdt restaureret. Altertavlen er skåret af Joakim Skovgaard i 1894, på alterbordets forside ses Korslammet omgivet af evangelistsymboler, på alterbordet ses Kristus omgivet af apostlene og øverst ses et krucifiks.

Kirkens ældste orgel nævnes i 1589 som "et lidet positiv", i 1600-tallet må kirken have haft et større orgel, idet kirkebøgerne omtaler flere ansatte organister, i første halvdel af 1700-tallet bygges et orgel med 17 stemmer, i 1849 bygges et nyt orgel i kirken af Peder Mortensen Gudme, som havde værksted i Svendborg, i 1894 bygger Th. Busch og Sønner et orgel til kirken, kirkens nuværende orgel med 32 stemmer er bygget af Marcussen og sønner i 1967.

Ved restaureringen i 1892-94 fandt man spor efter glasmalerier. I perioden 1937-60 udførte Kræsten Iversen en række nye glasmalerier til kirken. I korets tre østvinduer ses mod nord Jesus med et barn samt to mirakler, hvor Jesus helbreder syge, desuden ses Jesus lader børnene komme til sig, i det midterste vindue ses den opstandne Kristus og nederst to engle, i det søndre vindue ses Jesus stå med et skib samt tre scener med Jesus og tilbedende personer. I korets sydvindue ses scener, der formodentlig er gammeltestamentlige motiver. I sideskibenes vinduer ses mod øst en tronende Maria og Dåben samt mod vest Den gode hyrde og en evangelist.

Tryk på nedenstående link og læs en beretning om kirken fra 1707 på siden Historieinfo.

Historieinfo

Den romanske kalkstenskumme er et importstykke fra Gotland, foden ser dog ud til at være af nyere dato, muligvis fra 1894. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Rundbuede bægerbladsfonte.