Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibets sydmur (1)

Skibets sydmur (2)

Dør i sydmuren

Kirken set fra nordøst

Gravsten i våbenhuset

Epitafium i våbenhuset

Romansk gravsten i våbenhuset

Skibet set mod øst

Søndre sideskib set mod øst

Søjle mellem søndre sideskib og midterskibet

Alter (1)

Alter (2)

Alter (3)

Alter (4)

Østvinduer (1)

Østvinduer (2)

Østvinduer (3)

Østvinduer (4)

Korets sydvindue

Søndre sideskib østvindue

Nordre sideskib østvindue

Søndre sideskib vestvindue

Nordre sideskib vestvindue

Prædikestol

Skibet set mod vest

Døbefont