Svendborg Vor Frue kirke

Tilbage til Liste over kirke

Svendborg Vor frue kirke

Billedserie

Liste over billeder

Svendborg Vor Frue kirke

Sunds hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Den nuværende kirke fremtræder overvejende som en gotisk korskirke med et tidligere våbenhus mod syd og et sakristi mod nord, alt opført i teglsten. Skibets flankemure fra tårnet til korsarmene er rester af en romansk teglstenskirke, opført over en let profileret granitsokkel. Korsarme og kor samt tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid, det dobbelte lanternespir er opført i 1768. Ved vestindgangen ses en sokkelsten med skåltegn fra bronzealderen. I tårnrummet ses en stentavle med anevåben, opsat i 1598 af Mette Kruckow over hendes forældre Axel Kruckow og Anne Friis. I tårnrummet ses desuden en figursten med anevåben over Ole Gaas til Møllegård og hustru Magdalene Sandberg. Kirken blev hårdhændet restaureret i 1884, bl.a. blev murværket delvist skalmuret.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Svendborg Vor Frue kirke

Læs mere om de to gravsten i tårnrummet på siden Gravsten og epitafier. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg S og find Svendborg, der er flere indgange, hold markøren hen over navnet Svendborg, på en lille seddel står navnet på hvilken sten, det drejer sig om.

Gravsten og epitafier

Kirken fik indbygget hvælv i sengotisk tid. Altertavlen er et renæssancearbejde fra o.1600, i storfeltet og i topstykket ses malerier af C.V.Eckersberg fra 1824. Prædikestolen bærer årstallene 1597 og 1599, figurerne i arkadefelterne er fra 1884. Døbefonten af marmor fra 1884 har relieffer af Otto Evens. I nordre korsarm ses et relief fra 1884 af Carl Rohl. Kirkens indre blev istandsat i 1960 af Ernst Trier. I korets nordvæg ses en tredelt glasmosaik udført af Sven Havsteen-Mikkelsen i 1973. på skibets vestvæg er ophængt en figur udført af Niels Helledie i 1993. I 2004 blev kirkerummet genrenoveret af arkitektfirmaet Clausen og Weber, samtidig fik nordre og søndre korsarm indsat glasmalerier udført af den færøske kunstner Trondur Patursson, mod nord ses Korsfæstelsen, mod syd ses Påskedag med kvinderne ved graven.