Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Korets sydmur

Østgavl

Korets nordmur og vinduesindramning af kalksten

Kirken set fra nordvest

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Altertavle (4)

Altertavle (5)

Altertavle (6)

Prædikestol (1)

Prædikestol (1)

Døbefont

Epitafium over vestudgang

Kor østkappe

Kor sydkappe

Kor vestkappe

Kor nordkappe

Skib 1.fag østkappe

Skib 1.fag sydkappe

Skib 1.fag vestkappe

Skib 1.fag nordkappe

Gjordbue mellem skibets 1. og 2.fag

Skib 2.fag østkappe (1)

Skib 2.fag østkappe (2)

Skib 2.fag østkappe (3)

Skib 2.fag østkappe (4)

Skib 2.fag sydkappe (1)

Skib 2.fag sydkappe (2)

Skib 2.fag sydkappe (3)

Skib 2.fag vestkappe (1)

Skib 2.fag vestkappe (2)

Skib 2.fag vestkappe (3)

Skib 2.fag vestkappe (4)

Skib 2.fag nordkappe (1)

Skib 2.fag nordkappe (2)

Skib 2.fag nordkappe (3)

Skib 2.fag nordkappe (4)

Skib 2.fag vestkappe