Stenstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Stenstrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Stenstrup kirke

Sunds hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af kampesten og kvadre. Den romanske kirke var i middelalderen viet til Sankt Nikolaus og havde sidealtre for Sankt Laurentius og Maria. Det romanske kor, der muligvis havde apsis, blev erstattet i gotisk tid af det nuværende kor af teglsten, formodentlig i 1372. Våbenhuset mod nord stammer muligvis fra gotisk tid. Tårnet er opført i 1600-tallet af Absalon Gøye til Kelstrup. Over vestdøren til skibet ses et teglstensrelief, som viser arbejdere på et af egnens teglstensværker, relieffet er udført af Erik Cohrt i 1954 og blev ophængt i 1991. I 1877 blev kirken cementpudset, så kirkens bygningshistorie ikke længere kan ses i murværket.

Tryk på nedenstående link og læs mere om Stenstrup kirke på "Sydfynske kirke".

Stenstrup kirke

Kor og skib har fået indbygget hvælv i gotisk tid, muligvis da det nuværende kor blev opført. Altertavlens maleri er udført af Niels Skovgaard og er en kopi af hans mosaik over den østlige syddør i Immanuelskirken på Frederiksberg i København, altertavlen blev skænket til kirken i 1919. Prædikestolen med relieffelter er fra 1619.

Den romanske granitfont har mundingsbælte med bladranker. I De danske Kirker fra 1970 nævnes, at kirken har en døbefont af bronzeret støbejern fra 1800-tallet, i Mackeprang fra 1941 nævnes, at den romanske granitfont står i herregården Løjtveds have, ifølge "Kirker på Sydfyn" (udgivet af Turistforeningen på Sydfyn 2003) kom fonten tilbage til kirken i 1938. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Storebæltstypen - Mundingsbælte med ranker.