Sønder Lem kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sønder Lem kirke

Billedserie

Liste over billeder

Sønder Lem kirke

Hind hr., Ringkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over dobbeltsokkel, attisk profil over skråkant. Begge de oprindelige døre er bevaret, syddøren åben, norddøren tilmuret. Østgavlens rundbuevindue er bevaret men er tilmuret, i nordsiden er tre rundbuevinduer stadig i brug, en oprindelig vinduesramme blev fremdraget i 1939 og findes nu på Ringkøbing museum. I sengotisk tid blev kirken forlænget mod vest, overvejende med granitkvadre, hvis mængde er så stor, at man ikke mener, de alle stammer fra den nedrevne vestgavl men også fra en nedreven kirke. Våbenhuset er opført i sengotisk tid. Kirken har haft et tidligere tårn, dette blev nedrevet i 1798, det nuværende tårn blev opført i 1924. Våbenhuset mod syd benyttes nu som kapel, da indgang er flyttet til tårnrummet.

Kirken har flade bjælkelofter. Den runde korbue er bevaret med kragbånd, som er indbyrdes forskellige. Altertavlen i renæssance har oprindelige malerier i felter, en kopi efter Dorph har været indsat i altertavlen men hænger nu på Nordvæggen. Prædikestolen i renæssance bærer årstallet 1618 og navne for præsten Niels Hansen og kirkeværge Erik Krestensen, i felterne ses malede apostle. Fontehimlen er fra 1623. Kirkens kalkmalerier blev afdækket i 1976 under en restaurering, i tårnrummet ses et skib, på skibets nordvæg ses to heste og et patriarkalkors, kalkmalerierne dateres til o.1500. I kirken ses en degnestol fra 1500-tallet og en skriftestol fra o.1600. Kirkeskibet fra 1808 er bygget af engelske krigsfanger i Ringkøbing.

Den romanske granitfont har arkader og rankeslyng på kummen (Mackeprang s. 322). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Arkadetypen - Med figurer eller ornamenter i arkaderne, varianter.