Sørup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sørup kirke

Sørup kirke

Sunds hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp. Norddøren og et romansk vindue skimtes i skibets nordmur. Tårn og våbenhus er opført i gotisk tid. Kirken led så voldsomt under svenskekrigen, at den ikke kunne bruges i 1660-63. Ved en hovedistandsættelse 1865-74 fik kirken nygotiske vinduer og blændingsgavle. På Nationalmuseet findes den såkaldte Sørupsten, som er en runesten, der lå ved kirkens indgang ind til 1816, da den blev flyttet til Nationalmuseet. På stenen ses et fantasidyr og et kors, runerne giver ingen mening og menes skrevet af en person, der ikke kunne læse. Ved tårnets sydmur står en gravsten fra 1641 og en sten, der af nogle tolkes som et førkristent fallossymbol.

Skibet set mod øst

Kor og altervæg

Prædikestol

Altertavle af Niels Helledie ophængt på skibets vestvæg

Glasmosaik over vestindgang

Glasmosaik i tårnrummets sydvindue

Døbefont

Kor og skib fik indbygget krydshvælv i begyndelsen af 1300-tallet. I 1960 blev en altertavle med maleri af Bloch fjernet og erstattet med det nuværende freskomaleri af Hagedorn Olsen på østvæggen. Billedet er malet med kalkfarver iblandet kasein som bindemiddel. Motivet er lignelsen om sædemanden fra Markus-evangeliet kap.4 v.3-9. Den nygotiske prædikestol stammer fra hovedistandsættelsen 1865-74, de fire felter er udsmykket med vævninger fra 1988 af Nanna Agger, udgangspunktet for motiverne er Bjergprædiken i Matthæus-evangeliet kap.6 v.25-34.

Over tårnrummets vestindgang ses en glasmosaik fra 1972 udført af Sven Havsteen Mikkelsen, inspirationen er salmebogens nr.350: Himlene, Herre, fortælle din ære, mesterens pris af hvælvingen blå, solen og månen og stjernernes hære vise os, hvad dine hænder formå. I tårnrummets sydvindue ses en glasmosaik fra 1973 af Sven Havsteen Mikkelsen, her er motivet Johannes-evangeliet kap.12 v.24 om Jesus død og opstandelse.

På skibets vestvæg hænger et billede af Niels Helledie fra 1993, billedet er udformet som en trefløjet altertavle og forestiller patriarken Jakob, i hvis liv alle modsætninger er til stede: Sorg-Glæde, Had-Kærlighed, Succes-Fiasko, Trofasthed-Svig, Fordømmelse-Nåde, Fuglens lethed-Fuglens byrde. På skibets nordvæg er ophængt fire relieffer af Stig Carlson.

Læs mere om kirkens arkitekt og kunstnere. Tryk på nedenstående link.

Kirkens kunstnere

Den romanske granitfont har halvkugleformet kumme på terningfod med hjørnekvadre. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Den glatkummede.