Søborg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Søborg kirke

Billedserie

Liste over billeder

Søborg kirke

Gladsaxe-Herlev provsti, Københavns amt, Helsingør stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført 1913-14 ved arkitekt Alfred Jørgensen. Bygningen er opført i mursten over en granitsokkel i en nærmest nyromansk stil. Koret mod sydvest har tresidet afslutning og to små sidebygninger, tårnet mod nordvest har pulttage og firesidet klokkestokværk under et pyramideformet tag. Indgangsportalen mod nordvest har en tympanon med relief i brændt ler af J. J. Bregno, motivet er "Jesus velsigner børnene", kunstneren har brugt levende personer som modeller, personen til venstre for Kristus er arkitekten Alfred Jørgensen, på højre side står Bregnø selv og derefter Pastor Leth. Over portalen ses et korsdelt cirkelvindue.

Tryk på nedenstående link og se sognets hjemmeside

Søborg kirke

Kirkerummet dækkes af et tøndehvælv og mellem vinduerne er der vægpilastre. Alterbordet af Neksø-sandsten og trækrucifikset er tegnet af kirkens arkitekt. I korets vinduer ses glasmalerier af Niels Holmer Trier fra 1958, Dåben, Opstandelsen og Emmaus. Kalkstensfonten er fra 1914, den er skænket af stenhugger R. Nielsen, fontens relief er modelleret af Th. Hansen, der også har udført prædikestolens relieffer. Relieffet på triumfvæggen bag døbefonten er udført af Niels Holmer Trier og blev opsat i 1991. Altertæppet er udført af Hanne Axelsson i år 2000.