Sneslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sneslev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Sneslev kirke

Ringsted hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydøstsjælland. Kirken består af langmure fra et romansk skib opført i faksekalk, kamp og enkelte kvadre af granit og kridt, allerede i romansk tid blev skibet forlænget mod vest. Den rundbuede norddør er stadig intakt og det nederste af den tilmurede syddør kan ses i muren. To rundbuede vinduer kan stadig anes i skibets sydmur mod øst og i skibets nordmur mod vest. Øst for våbenhuset ses enkelte sten lagt i sildebensmønster. Midt i 1200-tallet er skibets flankemure blevet forlænget mod vest, forlængelsen skulle muligvis bære et tårn, som aldrig blev opført. Langhuskoret, tårnet og våbenhuset mod nord stammer fra begyndelsen af 1500-tallet. Sakristiet stammer fra anden halvdel af 1500-tallet og er overvejende bygget af kridt med bælter af teglsten. Langhuskoret er bygget af munkesten og kridt i bæltemuring, østgavlen har blændinger af den sydsjællandske type. I 1558 omtales kirken som øde og skulle have været nedbrudt. I døren mellem våbenhuset og skibet sidder en dørfløj fra 1609. Kirken gennemgik en hovedreparation 1890-91.

I slutningen af 1400-tallet fik skibet indbygget krydshvælv. Altertavlen dateres 1613 og er ifølge papirer, som nu forsvundnet, skænket af Berete Skave, på topstykket ses våben for Niels Krabbe og Berete Skave. Kortæppet er tegnet af Ulrik Røssing og vævet af Mette Lise Røssing i 1986. Prædikestolen er af Tryggevældetypen og dateres til o.1600. Kirken har et fornemt korbuekrucifiks fra anden halvdel af 1200-tallet. I tårnrummets vestvindue ses et glasmaleri fra 1896 af C.N.Overgaard.

I tårnrummets gulv ligger en gravsten med anevåben over Ditlev Holck (død 1633) og hans to hustruer Inger Rosenkrantz (død 1592) og Margrethe Krabbe (død 1656). I koret er opstillet en gravsten med anevåben over Herluf Skave (død 1583) og Anne Brahe (død 1590), i koret ses desuden en gravsten over Maurids Skave (død 1532), hans hustru Elline Bille (død 1559) og datteren Anne Skave samt en gravsten over Maurids Skave. På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens gravsten, tryk på nedenstående link, vælg Kirker, Vælg S og søg Sneslev.

Gravsten og epitafier

Døbefonten er en gotlandsk importfont af kalksten fra 1300-tallet, den har stavværksagtig arkadedekoration på kummen. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Trekløverbuede.